Scala Norway AS leverer gradere, sjekkvekter og merkesystem til L/L Frøyanes Junior og L/L Vestkapp.

Vi takker vår gode samarbeidspartner Westmek AS for ordren og gleder oss til å levere Marelec weighing og grading system til disse to flotte moderne longlinere.

John Tøsse Kolvik