Scala Industrivekter er leverandør av elektroniske vekter og vektløsninger, med spesiell  fokus på fiskeri og fiskeindustri, både til sjø og land. Vi er også leverandør til næringsmiddelindustri, prosessindustri, lager, transport og andre handelsvirksomheter.
Vår målsetting er å tilby markedet gode produkter, løsninger til konkuransedyktige priser og god teknisk support.  Vi gir våre kunder ”vektige råd”.
Marelec Food Technologieshar vært aktiv i verdens fiskeindustri helt siden 1983. Firmaets erfaring og «know-how» hva gjelder veieutstyr og gradere, har resultert i solide og pålitelige produkter som veier og sorterer fisk nøyaktig både på land og sjø. Produktene kjennetegnes av robusthet, høy kapasitet og presisjon.Marelec veiesystem og gradere finner du også i kjøtt og fjørfe bransjen.Foruten veiesystemer, produserer og leverer Marelec porsjonskuttere og trålvinsj-system til den internasjonale fiskenflåte.
Et entusiastisk team av teknikere, industridesignere og elektroingeniører er ansvarlig for design og produksjon av Marelec produkter til kunder over hele verden.
Marelec har forhandlere i mer enn 30 land.
Ytterligere opplysinger finner du på : www.marelec.eu